Bestuur

Voorzitter: Patrick Meire
Ondervoorzitter: Robrecht Pillen
Penningmeester: Jacques Geerinck