Wandeling in bedreigd Brugs Poldergrasland: 10 juni

Begeleide natuurwandeling in bedreigd Brugs poldergrasland De Spie

De milieuvereniging Groen vzw nodigt in samenwerking met Natuurpunt alle belangstellenden uit op een natuurwandeling in De Spie onder leiding van gids Paul De Graeve.

In de Spie (42 ha) dreigen waardevolle historische poldergraslanden , die door de Vlaamse Regering op voorstel van minister Schauvliege een jaar eerder als zeker te behouden werden omschreven, verloren te gaan aan de industrie. Het is tevens een uniek weidevogelgebied dat als foerageergebied ook aantrekkelijk is voor vleermuizen.

Groen vzw en Natuurpunt willen met deze wandeling De Spie (tussen de spoorwegen naar Blankenberge en Zeebrugge) beter bekend maken voor het behoud van dit ecologisch zeer waardevol landschap.

 

Wanneer: op zaterdag 10 juni 2017.
Start van de wandeling: om 14u op het einde van de parking aan Bpark op Sint-Pieters.
Afspraak om 13u30 per fiets aan de Scheepsdalebrug voor wie er in groep en per fiets wil naartoe rijden.
Duur van de wandeling: 2 uur
Deelnameprijs: 2 euro. (kinderen beneden de 12 jaar gratis)