Stadswallen

Damme3In Damme kunnen de stadswallen (46,3 ha) bezocht worden. Deze zijn oorspronkelijk aangelegd in de 17e eeuw met militaire doeleinden, maar nadat ze deze doeleinden verloren zijn ze ingenomen door de natuur en heeft er zich één van de mooiste stukjes natuur van West-Vlaanderen ontwikkeld. Nu heb je er open water, drijftillen, vochtige weiden, hooilanden en rietkragen en moerasbos die verscheidende soorten organismen herbergen. Zo kun je Blaasjeskruid en Moerasvaren vinden en wie een goed oog heeft kan er een Dodaar of een kleine karekiet zien. In de winter verblijven duizenden Vriezeganzen in de natte weilanden en in het voorjaar broeden er de Grutto, Kievit en de Tureluur.

In het jaar 2007 is, in samenwerking met Europa, een deel van de wallen gerestaureerd. Zo werd een nieuwe buitengracht, binnengracht en buitenwal aangelegd. Deze grachten bestaan vooral uit open water wat het een uitstekende plaats maakt voor watervogels.

Het gebied is het hele jaar door toegankelijk op de paden, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.