Gevaerts-Noord

Gevaerts-NoordBij de aanleg van de keersluis, die Brugge moet beschermen tegen toekomstige overstromingen, werd er gebruik gemaakt van de werken om op een parallel gelegen stuk grond van zo’n 1,5 kilometer lang en zo’n 20 tot 60 meter breed aan natuurontwikkeling te doen (7 ha) . Het ging om bemeste akkers die op een steenworp van het kanaal liggen. Om de natuurontwikkeling op gang te trekken werd de bovenste, voedselrijke laag grond verwijderd; zo werd de interessante zand en zand-leembodem vrij gesteld.

Op deze voedselarme bodems ontwikkelde zich een wastine landschap met Brem en Gaspeldoorn, en in de graslanden Zandblauwtje, Valse salie, Liggend walstro … In de afbrokkelende oevers van de vaart komen IJsvogels en Oeverzwaluwen broeden. Om deze woeste gronden te kunnen behouden, wordt er aan begrazing gedaan met ezels en Galloway-runderen.