Leiemeersen-Noord

2008-05-12 IX860 36 1Aan de noordkant van het kanaal Gent-Brugge ligt een vallei (8 ha) met oude meanders van de Zuidleie, natte en drogere bloemrijke graslanden, houtkanten en hier en daar een klein bosje. Het meest opvallend aan het gebied is de grote aanwezigheid van orchidee├źn (Rietorchis, Brede orchis), maar er komen nog vele andere interessante planten voor. In de grachtkanten zijn vele moeras- en oeverplanten aanwezig, zoals Moerasspirea, Pinksterbloem en Zwanenbloem. Enkele delen van de vallei zijn opgehoogd met licht kalkrijk, zandig materiaal waarop een specifieke vegetatie voorkomt. Deze vegetatie bestaat uit Agrimonie, Kattendoorn, Knoopkruid en vele andere.

Langs de kanaalberm komen heel wat vogels voor, zoals de Aalscholver, Wilde eend, Kuifeend, Fuut, Meerkoet en Waterhoen. In de winter kunnen er dan weer Dodaars gezien worden. Met wat geluk kun je ook een Steenuil of zelfs een IJsvogel spotten. Ook zijn er heel wat dagvlinders te zien in het gebied.