Warandeputten

Bij de verbreding van het kanaal Gent-Brugge in 1987-1990 werden 10 hectare laaggelegen valleigronden gedeeltelijk opgehoogd. Na de werken mocht de natuur het gebied spontaan innemen en ontstond er moeras, wilgenbos en bloemrijk grasland. In 2002-2003 is het gebied aantrekkelijk aangelegd voor wandelaars en natuurliefhebbers met de aanleg van knuppelpaden en kijkhutten. Er werden ook meerdere nieuwe poelen aangelegd om vogels aan te trekken.

2011-04-02 G12 036~038 pano wastine Warandeputten 1

Vanuit de kijkhutten kun je naar de pleisterende water- en waadvogels kijken, zoals Waterhoen, Meerkoet, Wilde eend en Blauwe reiger, met als absolute topper de IJsvogel die jaarlijks broedt in het gebied. Er is ook een oeverzwaluwwand aangelegd die een kolonie van deze zeldzame vogels herbergt. Verder komen ook nog Groene kikker, libellen en waterjuffers voor in en rond de poelen.

De graslanden worden begraasd door Galloway-runderen. Het graasgedrag van deze runderen zorgt voor een gevarieerde plantengroei met veel kruiden en jonge struiken met als gevolg dat het er krioelt van de dagvlinders en insecten.

De Warandeputten is het enige gebied dat vrij toegankelijk is in de Vallei van de Zuidleie en kan worden bezocht via de ingang langs het kanaal Gent-Brugge. De rondwandeling in het gebied is zo’n 1,5 tot 2 km lang.