Brugse Mycologische Werkgroep

bmwDe Brugse Mycologische Werkgroep begint een vaste waarde te krijgen. Op de eerste activiteit van het jaar gaf Charlotte, onze voorzitster, een mooi overzicht van alle excursies die de BMW in 2013 had afgerond. Dat waren er heel wat. Leuke sfeerbeeldjes en verhaaltjes passeerden de revue. Ook kwamen kleinschalige inventarisatieprojectjes van de grond, met succes. Er werd alvast voorgenomen om in 2014 hetzelfde te doen. Na het overzicht gaf Wim Veraghtert een boeiende uiteenzetting over zijn “10 om te zien in 2014”. Toeschouwers vergaapten zich aan het prachtige roze papegaaizwammetje, het rode oorzwammetje, het houtraketje, het roestig hangkommetje… en er werden prompt plannen gesmeden om uit te kijken naar het muurtrechtertje en het zeerusruitertje!

Na Wim was het opnieuw de beurt aan Charlotte. Onder haar deskundige leiding kwam de nieuwe activiteitenkalender voor 2014 tot stand. Uit het publiek kwam heel wat bereidwilligheid om toekomstige excursies te organiseren of te begeleiden. Onze voorzitster was zeer tevreden. Tenslotte werd er buiten een obligate groepsfoto gemaakt en sloten we af met een gezellig etentje in de Trutselaar!

We werkgroep heeft nu ook een eigen website.