Miseriebocht

De Miseriebocht is een schilderachtige arm van het kanaal Gent-Brugge en situeert zich tussen de jachthaven van Beernem en de kerk van Sint-Joris. De zuidelijke oever maakt deel uit van het wandelnetwerk Bulskampveld.

Toegankelijkheid

De bochtige arm met zijn afwisseling van beboste oevers en grasbermen nodigt uit tot een verkenningstocht. Het gebied ligt langs het wandelnetwerk Bulskampveld (knooppunten 91-92-6-4). Je kan het gebied ook van op het water bekijken: van uit herberg Kijkuit (www.dekijkuit.be) kan je met een kano, kajak of roeiboot het water op.

Beschrijving van het natuurgebied
Het kanaal Gent-Brugge bereikt zijn hoogste punt ter hoogte van Beernem. Daardoor ligt het water meer dan vijf meter lager dan de bovenberm. Vanuit die hoge positie kan je prima vogels zoals de fuut en de ijsvogel observeren.

In de Middeleeuwen werd er in het gebied gegraven, maar de veldsteenbanken in de bodem zorgden voor heel wat miserie. Of de naam van het gebied daaruit is voortgevloeid, is evenwel niet duidelijk. De naam kan ook te maken hebben met de lage waterstanden van het bochtige kanaal in de zomer of met het armoedige bestaan van de landbouwers die op de rand van het heidegebied ’t Bulskampveld moesten labeuren.

Ook nu nog bestaat de vegetatie uit soorten die overleven op magere, droge zandgronden. Toch zijn er naast heischrale graslanden, droge ruigte en brem- en gaspeldoornstruwelen ook jonge eikenbossen te vinden.

Vanop de zuidelijke bovenberm tussen Beernem en Sint-Joris krijg je mooie doorkijkjes op het kanaal en de noordelijke oever. In april schitteren de bermen onder de bloei van de talloze sleedoorn- en gaspeldoornstruiken. Als je eerder van het melancholische type bent, dan kunnen de mistige oevers en de mooie kleuren je zeker bekoren.

Ijsvogel

Dieren en planten
Er zijn weinig plaatsen in Vlaanderen waar je meer gaspeldoornstruiken kan vinden dan in de Miseriebocht. De weinig bekende gestekelde bremsoort trekt de volle aandacht in het voorjaar en bloeit soms zelfs onder de sneeuw.

In de zomermaanden fladderen er tal van dagvlinders, zoals het bruine en het oranje zandoogje, het koevinkje en de eikenpage. Ze bezoeken de bloemenrijke ruigte met sint-janskruid en jacobskruiskruid of de bloeiende braamstruiken. Samen met diverse bijensoorten bezorgen ze ons lekkere braambessen in augustus.

Natuurbeheer
Natuurpunt beheert de kanaalarm in afspraak met de eigenaar, de Vlaamse Waterweg. Zonder het werk van een professionele ploeg en van vrijwilligers, zou de kanaalarm een donkere en vooral soortenarme strook geworden zijn. Door maai- en kapwerken bleven de soortenrijke graslanden tussen de bramenstruwelen en de bossen toch bewaard. De graslanden worden ook in stand gehouden door middel van schapenbegrazing.