Schobbejakshoogte

Schobbejakshoogte vormt een van de toppers in Vlaanderen voor Noord-Atalantische heide. In het gebied Schobbejakshoogte gaat heide hand in hand met landduinen. Landduinen zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam. Ze ontstonden tijdens de laatste ijstijden door zandafzettingen vanuit de Noordzee. In de Schobbejakshoogte vind je ze nog. Om de heide mee te beheren worden schapen ingezet. Zij verorberen onder meer schapengras en schapenzuring.

Toegankelijkheid
In Schobbejakshoogte (6,5ha) kan je in het weekend vrij wandelen. De militaire overheid laat geen toegang in de week toe. Infoborden aan de ingangen van het gebied helpen je deze biotoop ontdekken. 

Beschrijving van het natuurgebied
De Schobbejakshoogte is een landduin vlakbij domein Rijckeveld. Een deel ervan werd in 1950 afgegraven voor zandwinning. Dat kwam enkele soorten natte heidevegetaties ten goede. Begin jaren ’60 testte het leger tanks op het terrein, wat het grondig ondersteboven keerde. 

Dieren en planten
Landduinen zijn in Vlaanderen een echte zeldzaamheid geworden. In de Schobbejakshoogte zijn bijzondere vegetaties van dwergplantjes nog goed ontwikkeld. Zeldzame soorten als klein tasjeskruid en dwergviltkruid reageren positief op het begrazingsbeheer. Driehoornmestkever, bruine eikenpage en enkele bijzondere sprinkhaansoorten koloniseerden het gebied. Ook de bijzondere zwervende pantserjuffer en de hazelworm vind hier een thuis. 

Natuurbeheer
De Schobbejakshoogte is een overblijfsel van een heide- en stuifzandgebied. Het is eigendom van het Ministerie van Landsverdediging. Een beheerscontract laat Natuurpunt toe het gebied te herstellen tot het oorspronkelijk milieu van de heivlinder. Deze zeldzame vlinder leeft alleen in droge graslanden, heidegronden en duinen. Het beheer met schapen is gericht op het herstel van heide en heischraal grasland.

Iets te melden?
Heb je een vraag of wil je iets melden over De Schobbejakshoogte? Neem contact op met: