Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust

Naast vzw Natuurpunt zijn er in Vlaanderen ook meerdere regionale koepelverenigingen opgericht, waaronder lokale Natuurpuntafdelingen zich verenigen. Dat biedt heel wat voordelen. Algemeen gezegd willen we vanuit de koepelvereniging de werking van de verschillende aangesloten afdelingen ondersteunen en en de vrijwilligers wat ontlasten in hun vele taken. In onze regio sloten jaren geleden al de Natuurpuntafdelingen Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp en Zedelgem een samenwerkingsovereenkomst onder de regionale koepelvereniging Natuurpunt Brugs Ommeland.

Een mooi voorbeeld van de samenwerking is ons tijdschrift De Spille. Vroeger had iedere afdeling haar eigen tijdschrift en een eigen redacteur. Het bracht veel werk met zich mee om alles georganiseerd te krijgen. Met de regionale wordt dit gezamenlijke tijdschrift grotendeels door ons secretariaat gerealiseerd. Onder deze gezamenlijke communicatie valt ook een website, nieuwsbrief, Facebookpagina,… Daarnaast is er ook nog de financiële en logistieke ondersteuning bij het inrichten van diverse evenementen. We mogen zeker de uitwisseling van materiaal, ideeën en ervaring niet vergeten. Bovendien werkt de regionale onder een vzw-statuut met rechtspersoonlijkheid, iets dat afdelingen afzonderlijk niet hebben. Een ander voordeel is ook het feit dat je nauwer contact krijgt met de omliggende afdelingen. Zo zien we dat talrijke leden van omliggende afdelingen deelnemen aan activiteiten van anderen. Natuurbeleving situeert zich dus niet meer enkel rond de kerktoren.

Afdelingen die niet aangesloten zijn bij een regionale vereniging kunnen van deze voordelen jammer genoeg niet genieten. Daarom streeft Natuurpunt nationaal er naar om het Vlaams grondgebied met hun regionale koepels gebiedsdekkend te maken, zodat niemand meer uit de boot valt.

Bij ons in West-Vlaanderen was er nog 1 afdeling niet aangesloten bij een regionale koepelvereniging, namelijk NP Middenkust (Bredene, Oostende en Middelkerke). Eind oktober 2020 echter kozen zij er ook voor om aan te sluiten bij een naburige regionale. NP Middenkust is voor ons geen vreemde, onze vrijwilligers hebben al jarenlang nauwe banden met elkaar. Samenwerking was er al en wat gebieden betreft, sluiten ze met hun polderwerking mooi aan bij de gebieden van onze kustafdelingen. We zijn dan ook blij dat zij er voor kozen om bij ons aan te sluiten. Verder in dit tijdschrift ontdek je meer over deze nieuwe afdeling. De leden van NP Middenkust, die dit tijdschrift voor het eerst in handen zullen krijgen, ontdekken er meer over Natuurpunt Brugs Ommeland. Wij verwelkomen dan ook graag alle leden en vrijwilligers van NP Middenkust in ons midden en hopen dat dit voor jullie een positieve ervaring wordt.

Welkom bij onze koepelvereniging, vanaf nu onder de naam: Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust. Deze naam wordt officieel op onze Algemene Vergadering voorgelegd in maart.