Hoogveld

De bossen van Hoogveld in Zedelgem in West-Vlaanderen, vormen een belangrijke schakel of stapsteen in de bosgordel tussen Brugge en Torhout. Al deze bossen zijn plaatsen waar vogels, amfibieën, insecten, vleermuizen …. kunnen gedijen, zich kunnen ontwikkelen en van waaruit ze zich kunnen verplaatsen. Natuurpunt en de gemeente Zedelgem kochten in 2013 de eerste delen van het Hoogveld. Anno 2019 hebben de gemeente Zedelgem en Natuurpunt circa 28 ha in eigendom die door Natuurpunt worden beheerd.

Beheer
Dankzij het beheer van Natuurpunt en de gemeente ontstaat een natuurlijk bos met plaats voor streekeigen boomsoorten en poelen. De beek die door het gebied vloeit, waar in de middeleeuwen ondiepe visvijvers voorkwamen en die in de na de Tweede Wereldoorlog voor intensieve landbouw werd rechtgetrokken, biedt ook potenties voor natuur. Op de akkers en weiden die de gemeente aankocht, ontwikkelt nu soortenrijk bos. Natuurpunt en de gemeente werken hiervoor samen met verschillende partners. BOS+ stimuleert bedrijven om te investeren in bos.

Een andere belangrijke stap is het herstel van de voormalige hoogstamboomgaard door het opnieuw aanplanten van oude fruitrassen met steun van VELT en Regionaal Landschap Houtland. Voor wat betreft het onderhoud van de fruitbomen werken we samen met een fruitteler. Voor de aanleg van poelen werken we samen met Regionaal Landschap Houtland. We hopen dat zo de verdwenen vinpootsalamander terug komt.

Geschiedenis
Het “Hooge velt” evenals het “Lege velt” maakten vroeger deel uit van het “Zuid velt”, dat samen met het “Haemers velt” en het “Lo velt” behoorden tot een uitloper van het grote Bulscamp Velt in Beernem. Tot op het einde van de achttiende eeuw was dat nog een onontgonnen gebied bedekt met heide, verspreid struikgewas en bos doorspekt met ondiepe vijvers en moeras. Er waren maar enkele paden. De bewoning beperkte zich tot enkele kernen aan de rand het ‘velt’ zoals de Lepe en Sysloo. Het gebied Hoogveld ligt voor een groot deel waar vroeger vijvers waren. Vermoedelijk gaat het hier om ondiepe kweekvijvers voor karper.

Omstreeks 1800 liep de ontginning en bebossing in versneld tempo. Op een stuk grond trok dokter Antonius Herrebout uit Brugge in 1846-1847 een hoeve op met schuur. In 1861 bouwde hij een kasteel. Het kasteel met hoeve kwam in 1868 in handen van de adellijke familie van Outryve d’Ydewalle die het grondig hebben verbouwd. Het werd door Charles van Outryve gebruikt als zomerverblijf.
Rond 1913 kocht baron Raoul van Zuylen de Nyevelt, gehuwd met de burggravin Marguerite de Spoelberg, het kasteel, de omringende gronden met enkele woningen van Ridder Paul van Outryve, burgemeester van Ruddervoorde, die het uit een verdeling verkregen had. De nieuwe eigenaars hebben een deel van de oude gebouwen gesloopt en verbouwden het kasteel in een typisch Franse stijl met een mansarde dak (een dakvorm met gebroken, naar buiten geknikte vlakken). Het park werd verfraaid, moestuin en boomgaard werden aangelegd. Acht imposante serres werden gebouwd en een vijver gegraven.
In 1982 kocht vzw VKSJ West-Vlaanderen het kasteel, het park en bijgebouwen. De vereniging bouwde het Domein Hoogveld uit tot een jeugd verblijfcentrum binnen het kader van jeugd- en sociaal toerisme.
De torenhoeve kwam met heel wat omringend bos en weiland in het bezit van Marcel Bollaert. Uit zijn nalatenschap kochten in 2013 de gemeente Zedelgem en Natuurpunt vzw een deel van het goed.

Bibliografie
Licentiaat thesis 1977 Frank Beernaert.

Familie van Outryve 1985 Lic. André Vanhoutryve
Brieven aan Hoogveld 1982-1992