Vleermuizenwerkgroep

Vleermuizen worden vaak beschouwd als demonische creaturen. Rond geen enkele andere zoogdierengroep hangt zulk een sluier van magie en bijgeloof. Het nachtelijke leven van de vleermuis heeft er toe geleid dat deze dieren in de mythologie en de folklore in onze West-Europese cultuur meestal in verband worden gebracht met het kwaad. De dieren werden aan deuren gespijkerd of vormden ingrediënten van allerlei kwakzalverijen. De overtuiging dat vleermuizen in de haren vliegen blijft bijvoorbeeld taai doorleven, hoewel niemand het ooit meemaakte.

Geboeid door Vleermuizen? Neem een kijkje op de site van Natuurpunt, kijk bij vleermuizen.