Stadswallen

Heb je zin om vlakbij Brugge te genieten van een unieke combinatie tussen natuur en cultuur? Bezoek dan eens de Stadswallen van Damme, in de provincie West-Vlaanderen. Het wandelpad is toegankelijk voor kinderwagens en loopt bovenop de wallen. Van hieruit heb je een prachtig zicht op de omringende natuur en het stadje. De oevers van de Damse vaart zijn ideaal voor mooie fietstochten. Tijdens de wandeling of fietstocht kan je talrijke amfibieën, insecten en vogels zien. In de winter is Damme gekend voor de aanwezigheid van grote groepen overwinterende ganzen.

Toegankelijkheid
Het hele jaar door toegankelijk op de paden. Geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Aangelijnde honden zijn welkom. Stevige stapschoenen zijn aangeraden.

DammeBeschrijving van het natuurgebied
Damme is niet alleen een pittoresk stadje, het heeft ook een schat aan natuur in huis. Kreekrestanten, ingepolderde gronden en met knoestige knotwilgen of populieren beplante dijken getuigen van de eeuwenlange strijd tussen mens en water. Hier kan je het verhaal van de natuur die een militaire vesting veroverde, aan den lijve ondervinden. De herstelde stadswallen betekenen een ware verademing! In de zeventiende eeuw, tijdens de Tachtigjarige oorlog tussen de Noordelijke Nederlanden en Spanje werd Damme een garnizoenstad. Damme was immers ideaal gelegen om Brugge te verdedigen. De Spanjaarden legden een nieuwe verdedigingsgordel aan in de vorm van een zevenster. Van op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk heb je een prachtig zicht op de restanten van de stervormige omwalling. In het centrum van Damme, waar de Kerkstraat de vesten snijdt, ligt een kazemat. Dit was oorspronkelijk een opbergplaats voor munitie, die we ombouwden tot een winterverblijf voor vleermuizen.

Damme

Hoogepunten op de wandelroutes
De Damse vaart is het kanaal dat Brugge verbindt met de Nederlandse grensstad Sluis. Ze heeft ook de bijnaam ‘Napoleonvaart’ omdat het kanaal gegraven werd op bevel van Napoleon. De oevers van de vaart staan bekend om hun fietsvriendelijke karakter, langs de groene polders en de krom gewaaide populieren. De vaart trekt ook heel wat watervogels aan. De fuut, de kuifeend en de aalscholver zijn er vaste gasten. Wie een stil plekje opzoekt, heeft kans om één van Dammes bekendste vissers aan te treffen: de blauwe reiger. De kleine karekiet woont in de rietoevers en ook het waterhoen en de meerkoet nestelen er. Rolstoelgebruikers en kinderwagens kunnen in de Stadwallen van Damme terecht op een wandelpad. De stadswallen hebben altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op amfibieën. De gewone pad, de bruine en de groene kikker kwamen massaal af op de nieuwe waterpartijen. Vanaf het eerste jaar gaven ze al een vrijpostig kwaakconcert.

KolganzenDieren en planten
In de winter verblijven er duizenden vriezeganzen op de natte weilanden. De Noord-West-Vlaamse kustpolders in het algemeen, en Damme in het bijzonder, zijn enorm belangrijk als overwinteringsplaats voor kolganzen en kleine rietganzen. Ook voor talrijke doortrekkende en overwinterende watervogels is het de uitverkoren plek. In het voorjaar broeden hier weidevogels zoals de tureluur, de grutto en de kievit.

EzelsNatuurbeheer
In 2007 restaureerde Natuurpunt een deel van de wallen met steun van Europa, de provincie West-Vlaanderen en de stad Damme. De restauratie gaat terug naar de beginsituatie. Daarvoor werd de oude stadsgracht uitgedolven en met die grond werd de buitenwal (het glacis) heraangelegd. De binnengracht werd diep genoeg uitgegraven om open water te houden. De buitengracht is minder diep zodat een rietvegetatie ontstond.