Kijkuit

De Kijkuit ligt onmiddellijk achter het strand. De planten zijn er ruw en stekelig. Vroege vogels kunnen er deelnemen aan een wandeling met gids. Het natuurgebied, dat zijn oorspronkelijke plantengroei grotendeels heeft bewaard, is van bijzondere ornithologische waarde.

Beschrijving van het gebied
Natuurgebied ‘De Kijkuit’ is het oudste duingebied in beheer van Natuurpunt. Reeds in de jaren zeventig werd het gebied tegen overbetreding beschermd en kreeg de natuur er de kans om zich ongestoord te ontwikkelen. Deze duinen ontstonden uit door de wind meegevoerd zand dat vastgehouden wordt door helmgras. Ondanks de kleine oppervlakte biedt het gebied een verrassende rijkdom. We vinden er verschillende stadia van duinvorming: helmduinen, struwelen van duindoorn en vlier, mosduinen en een beginnend duinbos. De duinen vormen een belangrijke bescherming tegen stijgend zeewater.

Dieren en planten
Waar de invloed van zout en wind mindert, groeien typische duinplanten zoals duinviooltje en duindoorn. Hierop komen vlinders en vogels voedsel en beschutting zoeken. Het bruin blauwtje, typisch voor de kustduinen, zet haar eitjes af op grote bladeren van ooievaars- en reigersbek. Op enkele hellingen groeit de zeldzame cypreswolfsmelk. De struwelen zijn een geliefkoosde plaats voor nachtegalen en andere zangvogels.

Toegankelijkheid
Als gevolg van de kwetsbaarheid is het helaas niet toegelaten het natuurgebied vrij te betreden. Toch zin om eens een kijkje te nemen in het natuurgebied? Raadpleeg de wandelkalender van Natuurpunt De Haan