Maskobos

Dit bossencomplex ten zuiden van Jabbeke met typisch blokvormig drevenpatroon ontstond op de onvruchtbare heide ten tijde van Napoleon. Nu vinden tal van planten en dieren een onderkomen in het bos, de poelen en de hooilanden. Kinderen kunnen terecht in De Speelplekke, een wondermooi stukje speelnatuur!

speelplekjeToegankelijkheid
De mountainbikeroute werd in het bos volledig losgekoppeld van het fiets- en wandelpad. Zo kunnen mountainbikers enerzijds en fietsers en wandelaars anderzijds elkaar niet meer hinderen. Daarnaast werden er meer kleine kronkelpaden aangelegd zodat de wandelaar een volledige wandellus kan gebruiken en zo optimaal kan genieten van het Maskobos en zijn omgeving.

Leuk voor kinderen
Kinderen kunnen hier even leven als een echte Robin Hood in het Moordenaarsbos of ravotten op De Speelplekke. Een stukje Maskobos waar de kinderen al spelend de natuur verkennen op een touwen- en balkenparcours!

Beschrijving van het gebied
De geschiedenis van dit gebied is onlosmakelijk verbonden met die van de zogenaamde veldzones in de Vlaamse zandstreek. Jabbeke ligt dan ook juist op de grens van de Vlaamse zandstreek en de polders. Deze velden vormden ongeperceelde landschappen en bestonden vermoedelijk uit heideachtige vegetaties, afgewisseld met struwelen en bosjes. Ze werden pas veel later ontgonnen dan het omliggende landschap.

De oudste ontginningsgebieden worden gekenmerkt door kleinschalige, sterk geperceelde landbouwcomplexen. We kunnen dus stellen dat de Maskobossen eigenlijk al meer dan 100 jaar een productiebos zijn met voornamelijk eiken, lorken en beuken. Maar er zijn ook een aantal percelen met enkel hakhout.

Tot vlak na de tweede wereldoorlog was het gebied eigendom van de adellijke familie della Faille d’Huysse. Daarna werd het verkocht aan een andere adellijke familie, de familie Gillès de Pélichy. In 2000 werd het gebied dan uiteindelijk aangekocht door Natuurpunt.

Wandel hier door de hoofddreef en bewonder de eeuwenoude, prachtige beuken. Verpoos een tijdje op één van de vele bankjes in het gebied en geniet van het uitzicht, de rust en de natuur. Verwonder je over de spontane verbossing van wilg en berk, daar waar vroeger enkel maïs groeide.

Dieren en planten
De hoge zomereiken met ondergroei van berk, lijsterbes, sporkehout en hazelaar zorgen voor een gevarieerd bos. Bijzondere vogels zoals de bosuil, de boomvalk en de boomklever vinden hier een thuis. En ook de vos is een regelmatige bezoeker.

Natuurbeheer
Agressieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik worden in het gebied verwijderd. Op die manier krijgen de inheemse soorten een betere kans om te overleven. Daarnaast werden er ook een poel en een vogelbosje aangelegd.

Op enkele percelen werden Japanse lorken en Douglassen gekapt. Daar zijn zomereiken, berken, lijsterbessen en tamme kastanjes spontaan terug opgeschoten.

In de hoofddreef zijn beuken aangeplant en werd de dreef hersteld. De beuk is namelijk een typische dreefboom in deze ʺveldgebiedenʺ.