Hoogveld

Hoogveld

Hoogveld maakte vroeger, samen met het “Lege velt” deel uit van het “Zuid velt” wat op zijn beurt deel uitmaakte van Bulscamp Velt. Tot de achttiende eeuw was dit gebied bedekt met heide, verspreid struikgewas en bos. Her en der in het gebied lagen ook ondiepe veldvijvers die gebruikt werden om karpers te kweken. Als we kijken op de Ferraris-kaart zien we dat het huidige natuurgebied ligt waar zich vroeger een grote veldvijver bevond. Vanaf de 18e eeuw is het gebied versneld ontgonnen in een dambordstructuur en bebost. Later, in de tijd van hongersnood, zijn bepaalde delen bos gekapt en omgevormd tot akkers.

De percelen zijn deels eigendom van de gemeente, deels van Natuurpunt. Het geheel wordt beheerd door Natuurpunt. In het oude bos komen er enkele typische bosplanten voor zoals Gewone Salomonszegel, Wilde Kamperfoelie en Valse Salie. Ook vind je er Dalkruid, een zeldzame maar typische plant voor deze streek. Deze soort vind je ook in het nabij gelegen Plaisiersbos.

Naast bebossing van de voormalige akkers en weilanden en de aanleg van poelen en een boomgaard, zal het toekomstige beheer in de eerste plaats gericht zijn op het verwijderen of inperken van exoten.