Gulke Putten

GulkePutten2De Gulke Putten (99 ha), een relict van de vroegere ‘woeste gronden’ van het Bulskampveld, herbergt een aantal van de zeldzaamste soorten planten en dieren van België. Het gebied is ontstaan door de vroegere vijvers, voor de viskweek, die verdwenen zijn waardoor er een combinatie van natte en droge heide, heischrale graslanden, bloemenrijke paden en open plekken is ontstaan. Kenmerkend aan het gebied zijn de 4 hoge zendmasten van het Zendstation Wingene. Door de aanwezigheid van het actieve zendstation is dit gebied maar gedeeltelijk toegankelijk. Hierdoor wordt het gespaard van te veel betreding en kan de natuur zich in alle rust ontwikkelen. Er kan het hele jaar door op de aanwezige wandelpaden gewandeld worden. Kinderwagens en rolstoelgebruikers kunnen hier ook gebruik van maken.

Het natuurgebied bestaat uit verschillende delen met elk hun eigen planten en dieren:

  1. Venige heide

Hier groeien Dopheide, Ronde en Kleine zonnedauw, Veenpluis, Beenbreek, Heidekartelblad, Gevlekte orchis,… Levendbarende hagedis en de rups van Veelvraat zijn enkele van de zeldzame en bedreigde soorten die hier gekomen zijn door het beheer.

  1. Hakhoutgedeelte

In het hakhoutgedeelte groeit Tormentil,, Vleugeltjesbloem, Struikheide, Gevlekte orchis, Breedbladige orchis,… De aanwezige fauna bestaat hier uit Groentje, Groene zandloopkever, Wielewaal, Boompieper en vele meer.

  1. De ‘gazon’

Rond het zendstation ligt een heischraal hooiland wat zorgvuldig wordt beheerd met als resultaat honderden Gevlekte orchis, Grote keverorchis, Maanvarentje en vele meer. In het najaar zijn er vele wasplaten te vinden. Ook aan vlinders is hier een grote rijkdom met onder andere de Aardbeivlinder en het Groentje.

  1. Het schapenstuk

Dit stuk wordt gedomineerd door een dichte vegetatie van Pijpenstrootje. Door de begrazing van schapen van het voorjaar tot de herfst ontstaat er een mozaïekpatroon in de vegetatie met Dopheide, Tormentil en Vleugeltjesbloem. Hier komen ook Boompieper en Gouden sprinkhaan voor, nieuwkomer is de Tijgerspin.

  1. Uitbreidingspercelen

De voormalige bemeste landbouwgronden rondt het zendstation worden sedert 2001  het jaar rond begraasd door een kudde Galloway-runderen. Door de plaatselijke begrazing kan er een variatie aan vegetatietypes ontstaan. Enkele andere percelen wordt door een landbouwer gebruikt als hooiland met een nabeweiding met Galloways om het bloemenrijke grasland te herstellen.

Zoals eerder vermeld is het gebied niet volledig toegankelijk, maar er zijn wel enkele wandelingen in het gebied. Deze wandelingen nemen je langs een aantal van de mooiste stukjes van het gebied. Er kan gekozen worden voor een wandeling van 5,4km, 7,2km en een wandeling van 27,8km die je door verschillende natuurgebieden in de buurt zal leiden. Voor meer informatie over de natuurgebieden, klik hier.