Natuurgebieden

Hieronder vind je de natuurreservaten op het grondgebied van Natuurpunt Brugs Ommeland en een woordje uitleg.

Beernem 5508 Miseriebocht
5559 Heideveld-Bornebeek
Blankenberge 5519 Uitkerkse Polder
5502 Fonteintjes
Brugge 5528 Schobbejakshoogte
5507 Ter Doest
5542 Zevenkerken
5513 Rodedopheidereservaat
Damme 5510 Stadswallen van Damme
De Haan 5505 Kijkuit
5516 Zandpanne
Jabbeke Paddengat
5550 Maskobos
Knokke-Heist 5549 Park 58
5538 St-Donaaspolder
Oostkamp 5506 De Vallei van de Zuidleie: Warandeputten
5506 De Vallei van de Zuidleie: Leiemeersen
Gulke Putten 5540 Gulke Putten
inZICHT 5553 Doeveren
5530 De Pilse
5552 Plaisiersbos

teksten: www.natuurpunt.be/westvlaanderen