Rode Dopheidereservaat

RodeDopheideReservaatHet Rode Dopheide reservaat is het oudste reservaat (in beheer sinds 1978) van Natuurpunt – Afdeling Brugge. Het van oorsprong 2 ha groot heidedelict doet denken aan hoe de omgeving rond Brugge er vroeger heeft uitgezien. In de laatste jaren werd het reservaat zo’n 13.7 ha, met vooral bosuitbreiding. Dit gebied is uitermate belangrijk gezien de aanwezigheid van Rode dophei; een zeldzame heideplant die op de Rode Lijst staat. De soort bereikt hier haar meest noordelijk verspreidingsgebied en komt enkel nog voor in een aantal andere gebieden ten zuiden van Brugge en in de Limburgse Kempen. Op de vochtige stukken van het natuurgebied komt de Gewone dophei voor, op de droge stukken vooral Struikhei. Zo hebben we een unieke situatie van 3 verschillende heidesoorten! Daarnaast zijn vooral de Levendbarende hagedis en de Hazelworm opvallende bewoners.

Het voornaamste beheer van het gebied bestaat erin boom- en struikopslag tegen te gaan om de heide te behouden en de heide te verjongen door plagwerken en maaibeheer. In het voor- en najaar worden regelmatig beheerwerken uitgevoerd.
 
 
Dit gebied is enkel toegankelijk onder leiding van een gids of op afspraak.