Rode Dopheidereservaat

De naam van het natuurgebied verraadt welke plant hier de hoofdacteur is. In ons land heeft de paars gekleurde rode dophei (Erica Cinerea) een erg beperkt verspreidingsgebied. Ze komt voor op enkele heidevelden ten zuiden van Brugge, en op enkele plekken in de oostelijke Kempen. Het Rode-dopheidereservaat behoort samen met het heidegebied Zevenkerken en de nabijgelegen domeinen Beisbroek, Tilleghem-Valkenbosch en Vloethemveld tot de belangrijkste groeiplaatsen van deze (Vlaamse Rode Lijst-)plant in ons land. Deze heideveldjes herinneren aan een verleden waarin de Brugse zandstreek verschillende omvangrijke heidegebieden telde.

Bijzondere soorten
Rode dophei bereikt in Vlaanderen de noordgrens van haar Atlantisch verspreidingsgebied. In het gebied is ook gewone struikhei volop aanwezig. In een ietwat vochtiger zone, is eveneens gewone dophei te vinden. Daarmee herbergt het natuurreservaat de unieke combinatie van deze 3 heidesoorten.Daarnaast vinden we er nog een greep andere planten eigen aan heischrale bodems: tormentil, brem, stekelbrem, pijpestro, liggende vleugeltjesbloem, enz. naast andere zwammen vinden we o.m. de fijngeschubde aardtong.Van de dieren kunnen we zeker de levendbarende hagedis vermelden. Recente inventarisaties door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen tonen aan dat dit heidegebied bijzonder rijk is aan kevers, spinnen en mieren. Bovendien werden enkele soorten zelfs voor het eerst in België waargenomen. Andere zeldzame soorten, zoals sneeuwvlo en hazelworm, werden gespot.

Geschiedenis
Het Rode-dopheidereservaat ligt in Sint-Andries, ten westen van Brugge. Het oorspronkelijke perceel van 2,43 hectare, eigendom van De Watergroep (vroeger VMW), is sedert 1978 in beheer van Natuurpunt. Daarmee is dit het oudste natuurgebied van Natuurpunt in Brugge! Sedert 2011 bleef het gebied groeien. Dit kon dankzij uitbreiding van het beheerscontract met De Watergroep, deels door aankoop. In samenwerking met Natuurpunt Jabbeke kochten wij Natuurpunt Brugge sinds 2015 bijkomende percelen schraal grasland en bos, wat de oppervlakte van het reservaat (in eigendom of beheer) heden op ongeveer 14 hectare brengt.

Beheer
Alle bospercelen kregen intussen een omvormingsbeheer naar natuurlijk streekeigen bos.

Toegankelijkheid
Door de biologische kwetsbaarheid en de waterwinning is het gebied maar beperkt toegankelijk. Je kunt er wel volop mee kennismaken tijdens een van de gezellige werkdagen, begeleide wandelingen of op aanvraag.

Iets te melden?
Heb je een vraag of wil je iets melden over Rode Dopheireservaat? Neem contact op met: