Snipgate

Aan weerszijden van de Weidestraat in Snaaskerkse ligt Snipgate: een historisch grasland om bij stil te staan. Hier vindt u het bewijs dat niet alle gras even gras is. Want tussen de vele grassoorten blinken ook biezen en russen en een boel andere planten die wijzen op een zilte bodem.
Aan weerszijden van de Weidestraat in Snaaskerkse ligt Snipgate: een historisch grasland om bij stil te staan. Hier vindt u het bewijs dat niet alle gras even gras is. Want tussen de vele grassoorten blinken ook biezen en russen en een boel andere planten die wijzen op een zilte bodem.
Het reliëf van deze weiden is indrukwekkend en nooit veranderd door ruilverkavelingen die overal elders door de polders raasden. Ondanks de nabijheid van twee drukke verkeersassen heerst er toch een weidse rust die ook weidevogels volop weten te waarderen.
Snipgate moet in de Middeleeuwen een belangrijk gebied geweest zijn. Bertolf, de beruchte moordende echtgenoot van de H. Godelieve, droeg als rechtgeaarde Heer van Gistel ook de titel ‘Heer van Snipgate’. En er is nu nog een Snipgatbrug en een Snipgatstraat die op dit verleden wijzen. Het achtervoegsel ‘gate’ klinkt in onze moderne oren eerder Engels dan Nederlands. Het Engelse ‘gate’ betekent naast ‘haven’ ook ‘monding’. En in het Oudnederlands was een ‘gate’ de samenvloeiing van twee beken: waar het Zwarteweggeleed (restwaterloop van oude geul) en de Neckersvliet bij elkaar kwamen. Ook in Middelkerke kent men met ‘Graningate’ zo’n merkwaardige waterloopnaam.
Wegens de kwetsbaarheid en de kleine oppervlakte  is het gebied niet vrij toegankelijk.