Heideveld-Bornebeek

Heideveld-Bornebeek2Het natuurreservaat Heideveld-Bornebeek (30 ha) is een heiderelict uit de vroegere Brugse Zandstreek van de 17e eeuw. Het gebied is een 30-tal hectare groot en bestaat uit heide, een ven, graslanden en mooie dreven om alles te verbinden. Op de heide komen tal van interessante planten voor, zoals Struikhei, Gewone dophei, Kruipbrem en vele meer. Het ven herbergt heel wat waterdieren die, door het aangelegde knuppelpad, van op het water gezocht kunnen worden. Ook kunnen er libellen en waterjuffers gespot worden die boven het water vliegen.

Door het toegepaste beheer worden delen van het gebied open gemaakt om het oorspronkelijk landschap te vrijwaren. Er werd geplagd en de graslanden werden gemaaid en gehooid om voedingsstoffen weg te nemen, zodat interessantere planten hier een plaatsje konden veroveren.

In het natuurgebied is een wandeling voorzien van 5 km lang. De wandeling loopt doorheen het gebied en passeert bij alle verschillende biotopen aanwezig in het gebied. De start van deze wandeling ligt aan de achterkant van het bezoekerscentrum van Bulskampveld. Er is ook een dagtocht die door de Gulke Putten, Vorte Bossen en Heideveld-Bornebeek loopt. Deze wandeling is 27,8 km lang en begint ook aan de achterkant van het bezoekerscentrum van Bulskampveld. Voor meer informatie over de wandelingen, klik hier.

Kaart wandeling Heideveld-Bornebeek.

Kaart wandeling 5 km Heideveld-Bornebeek.