De Spille

Het tijdschrift De Spille groeide over de jaren uit van het ledenblad van enkele Natuurpuntafdelingen tot het regionaal tijdschrift van Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust. De Spille verschijnt vier keer per jaar en is sinds 2010 in kleur. Het tijdschrift telt ondertussen 56 pagina’s en bestaat uit drie delen. In het eerste deel komt algemeen nieuws aan bod. Je vindt hier nieuwtjes van de vogelwerkgroep, maar ook een voorstelling van een natuurgebied of een zicht op beleidsdossiers,… Kochten we nieuwe natuur aan? Je leest er alles over! In het midden van het tijdschrift vind je een uitneembare kalender. Alle activiteitengegevens worden hier aan gekoppeld, ook de cursussen. In het laatste deel komen de aangesloten afdelingen een voor een aan bod. 

Wil je een bijdrage in De Spille te laten opnemen, stuur dit dan naar het NBO-secretariaat. De richtlijnen voor auteurs vind je hier.

Kernredactie: Ans Dewolf, Wim Jans, Bart Denys
Redactieleden: Daniël Janssens, Wim Jans, John Van Gompel, Hugo Boden, Marc Janssens, Marleen Vanden Broucke,  Stefaan Anseeuw,  Rony Van Houdenhove, Rony Jacobs, Marc Nollet, Christine Verscheure
Vormgeving en lay-out:  Ans Dewolf

Klik