De Spille

Vp3Het tijdschrift De Spille groeide over de jaren uit van het ledenblad van enkele Natuurpuntafdelingen tot het regionaal tijdschrift van Natuurpunt Brugs Ommeland. De Spille verschijnt vier keer per jaar en is sinds 2010 in kleur. Het tijdschrift telt 48 pagina’s en bestaat uit drie delen. 

In het eerste deel komt algemeen nieuws aan bod. Je vindt hier nieuwtjes van de vogelwerkgroep, maar ook een voorstelling van een reservaat of een zicht op beleidsdossiers,… In het midden van het tijdschrift vind je een uitneembare kalender. Alle activiteitengegevens worden hier aan gekoppeld, ook de cursussen. In het laatste deel komen de aangesloten afdelingen een voor een aan bod. We eindigen met een blik op de jeugdwerking in de streek, het NBO-nieuws en ons colofon.


Wil je een bijdrage in De Spille te laten opnemen, stuur dit dan naar het NBO-secretariaat. De richtlijnen voor auteurs vind je hier.

Hoofdredactie: Jurgen De Meyere, Ans Dewolf

Redactieleden:
Sofie Vandewalle, John Van Gompel, Jurgen De Meyere, Marc Janssens, Marleen Vanden Broucke, Martin Verbeke, Machteld Kaesemans,  Rony Van Houdenhove, Bob Vandendriessche, Mathias Vanden Bulcke
Vormgeving en lay-out:  Ans Dewolf
 
Klik