Fonteintjes

DeFonteintjesOp nauwelijks 100 meter van de zee ligt het natuurgebied De Fonteintjes (15 ha). Dit gebied is ontstaan toen de zee door de duinen is gebroken en werd tegengehouden door de Sint-Jansdijk. Tijdens de versteviging van de dijk werden putten gegraven die opvulden met zoet water. Via de Kustwandelroute kun je langs de Fonteintjes wandelen. Verschillende aansluitingen leiden je naar het strand. Meer informatie over de wandeling vindt je hier.

Vanop het wandelpad heb je een goed zicht over het gebied. Vooral in het voorjaar is het de moeite. Dan worden de duingraslanden gekleurd door verscheidende zeldzame en kwetsbare planten, zoals de Moeraswespenorchis, Rietorchis en Addertong. Ook aan dieren is er genoeg verscheidenheid. In het voorjaar kun je de Cettiā€™s zanger horen, de Bosrietzanger en Rietzanger. In het voor- en najaar trekken tienduizenden vogels naar hun broed- of overwinteringsplaats over de Fonteinjes en in de winter kan de Roerdomp gezien worden.

Om de plantenrijkdom te behouden worden in de nazomer de vochtige duingraslanden gemaaid en gehooid. Als er in de winter genoeg dik ijs is wordt een deel van het riet gesnoeid om het sterker te maken.