Park 58

park58Park 58 (7 ha) heeft zijn uitzonderlijke naam te danken aan de wereldexpo van 1958. Hierbij werd een deel van het duingebied ingericht als park. Een ander deel bleef onaangeroerd en op deze plaatsen is er een zeer interessante flora te vinden.

Het park werd lange tijd verwaarloosd en dreigde dicht te groeien met Duindoorn en Amerikaanse vogelkers. Om dit tegen te gaan en dit pareltje aan de kust te redden, startte de plaatselijke natuurvereniging er in 1987 met beheerwerken. Uiteindelijk sloten  Natuurpunt Knokke-Heist en de gemeente, eigenaar van het gebied, een overeenkomst. Tegenwoordig staat Natuurpunt in voor het beheer van de natuur en moet de gemeente de verharde paden en het aangeplante plantsoen onderhouden. Dankzij deze beheerwerken zijn de belangrijkste duingraslanden in hun oorspronkelijke glorie hersteld en kun je er bijna alle typische planten van middeloud, kalkrijk duin aantreffen.

Je treft er Geel zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Grote tijm, Kuifhyacint, Nacht- en Kegelsilene en vele andere aan. Op deze zeldzame planten komen ook heel wat zeldzame dieren voor.

Het gebied is toegankelijk voor het grote publiek en Natuurpunt organiseert er geleide natuurwandelingen.