Adverteren in De Spille?

Wie zijn we?
Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust vzw is een regionale koepelverenigingen van 10 Natuurpuntafdelingen en 5 thematische werkgroepen; Vogelwerkgroep Mergus, de Kustwerkgroep, Natuur.Fotografen Brugs Ommeland, de Brugse Mycologische Werkgroep en de Vleermuizenwerkgroep. Onze vzw is actief in 13 gemeentes (Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende,Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke) en werkt rond natuur, milieu, biodiversiteit en ruimtelijke ordening. We tellen momenteel meer dan 7200 leden, het is duidelijk dat mensen onze werking belangrijk vinden! We volgen lokale beleidsdossiers op en organiseren heel wat grote gezinsactiviteiten waar we meer dan 1000 mensen op mogen ontvangen. We organiseren ook cursussen en lezingen. Zo vinden zowat alle leden bij ons hun gading. Onze vereniging koopt jaarlijks ook gronden aan; de enige manier om natuur in Vlaanderen helemaal veilig te stellen. Met een secretariaat in Brugge biedt de vereniging haar afdelingen, werkgroepen en leden ook een deelsysteem voor allerhande materiaal. Het secretariaat werkt als verenigende factor en staat open voor iedereen.

Wat is De Spille?
Het ledentijdschift De Spille is het uithangbord van Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust vzw. De Spille startte als tijdschrift van een drietal afdelingen en groeide uit tot het regionale tijdschrift voor de 10 afdelingen en 4 thematische werkgroepen. Het tijdschrift biedt een waaier aan artikels over natuur, biodiversiteit en beleid, maar we laten niet na om alle afdelingen en werkgroepen aan het woord te laten in een vaste reeks nieuwsberichten. Natuurlijk vind je er ook al onze activiteiten in terug.

Oplage en verschijning
De Spille verschijnt sinds enkele jaren volledig in kleur. Sinds 2017 biedt het tijdschrift 56 pagina’s actualiteit. Het tijdschrift wordt gedrukt door een ecologische drukker op gerecycleerd papier. De Spille verschijnt vier maal per jaar: begin januari, begin april, begin juli en begin oktober op zo’n 7200 exemplaren. Niet enkel onze leden ontvangen het tijdschrift, het wordt ook bezorgd aan onze adverteerders, lokale, regionale en Vlaamse politici en de bibliotheken van onze regio. Daarnaast wordt het ook verstuurd aan heel wat andere verenigingen en organisaties en een aantal abonnees buiten het werkingsgebied.

Dankzij onze redactieraad, auteurs en fotografen bieden wij elk kwartaal een graag gelezen tijdschrift voor jong en oud.