Uitkerkse Polder

Uitkerksepolder2

De Uitkerkse Polder is een natuurgebied van zo’n 600 ha groot in het weidse polderlandschap dat ongeveer 1400 ha groot is. Tussen de drukke badsteden Blankenberge en De Haan zorgt dit open, vlakke landschap voor een oase van rust. Het gebied is doorweven van sloten en er liggen tientallen veedrinkpoelen. In de winter maakt dit rustig gebied plaats voor duizenden ganzen en in de lente komen honderden weidevogels er broeden.

Oorspronkelijk was dit gebied slikken en schorren, maar door het aaneensluiten van de duinengordel veranderde het landschap. Geulen slibden dicht en de middeleeuwse mens begon de zoute gronden te bewerken. De polders waren geboren. Nu wordt in het overgrote deel van de 1400 ha nog steeds aan landbouw gedaan.

De Uitkerkse Polder heeft haar internationale faam te danken aan vogels. Vogels strijken hier het hele jaar neer om even op adem te komen van hun lange trektochten. Van 15 november tot 15 februari is het ganzenseizoen en kan je in de Uitkerkse Polder allerlei soorten ganzen observeren, zoals kleine rietgans, grauwe gans en kolgans

Soorten als smient zijn paraplusoorten voor andere weidevogels en steltlopers, zoals kievit, tureluur, scholekster, goudplevier en grutto. Deze mooie, fluitende eenden zijn vaak druk in de weer om hun verenkleed op te poetsen. Zij rusten immers overdag en grazen ’s nachts. Een winters zonnetje laat hun gele voorhoofd goed uitkomen.

Het belang van de Uitkerkse Polder is groot voor soorten zoals tureluur en kluut, omdat deze soorten in Vlaanderen voornamelijk broeden in biotopen die op korte termijn zullen verdwijnen. Het gericht natuurbeheer kan naast de opmerkelijke uitbreiding van kritische weidevogels ook een langetermijngarantie bieden voor het behoud van deze soorten in Vlaanderen.

Dankzij het brakke water, afkomstig uit het veen, de slootjes en het grondwater, zijn hier unieke planten terug te vinden. Melkkruid en zeekraal groeien vaak op slikken en schoren, maar in de Uitkerkse Polder vind je ze binnendijks; een zeldzaamheid in Europa.

Als je na de wandeling even wil uitrusten, ben je altijd welkom in het bezoekerscentrum waar je iets kunt drinken of naar een tentoonstelling kan kijken. Voor de kinderen is er een poel waar naar waterdiertjes kan gevist worden en er is ook een tentoonstelling op kindermaat.

UItkerksePolder1In de Uitkerkse Polder heeft Natuurpunt ook een fotohut, speciaal voor fotografen. Deze voldoet aan alle criteria van de fotografie: ongestoord zicht via reflecterend glas op water, slikken en rietruigte, een laag standpunt, een goede lichtinval, voldoende ruimte en comfort. De hut wordt verhuurd per dag, biedt plaats voor twee personen en ligt op loopafstand van het bezoekerscentrum. De kostprijs bedraagt €75 op zaterdag, zondag en feestdagen en €100 tijdens de week voor twee beurten.

Ook voor de wandelaars is dit een uitstekend gebied. Er zijn tal van wandelroutes doorheen het gebied aangelegd en je kan vanuit dit gebied verder wandelen naar de Stadswallen van Damme en naar de Fonteintjes. Voor meer informatie over de wandelingen, klik hier.