NP Knokke-Heist

Natuurpunt Knokke-Heist heeft haar eigen website. Hier vind je meer informatie over de afdeling, de activiteiten,..

Een kustafdeling die zowel de toeristen als de kustbewoners weet te verwennen!
Grote verscheidenheid aan natuur op het grondgebied van Knokke-Heist
In de ruime omgeving van de gemeente Knokke-Heist valt nogal wat te beleven op het gebied van natuur. Nagenoeg iedereen kent Het Zwin, maar de streek heeft qua natuur veel meer te bieden dan enkel dat natuurgebied. Op het grondgebied bevinden zich niet minder dan 6 officiële natuurreservaten. Maar ook buiten de officiële natuurreservaten is nog heel wat natuur te vinden. Zo herbergen bijvoorbeeld ook de door het duinendecreet beschermde binnenduinrandgebieden een ongekende natuurrijkdom. De natuurgidsen van Natuurpunt Knokke-Heist verzorgen dan ook geleide natuurwandelingen in niet minder dan 14 verschillende natuurgebieden.

36 geleide natuurwandelingen voor het grote publiek tijdens juli en augustus
Als afdeling actief in een toeristische gemeente organiseert Natuurpunt Knokke-Heist tijdens de maanden juli en augustus elke week 2 à 3 geleide natuurwandelingen in diverse natuurgebieden. Zo draagt de Natuurpuntafdeling enerzijds haar steentje bij voor de toeristische economie, maar vestigt zij tevens de aandacht van de toerist op het belang van het natuurbehoud en respect voor de natuurwaarden. Immers, met dit ruime aanbod aan geleide natuurwandelingen geeft de Natuurpuntafdeling de inwoner en de toerist ruim de mogelijkheid om kennis te maken met de diverse natuurgebieden in de ruime omgeving van Knokke-Heist. Hiertoe werkt de natuurvereniging nauw samen met het Agentschap Natuur en Bos, die eigenaar is van de Vlaamse natuurreservaten, die tijdens een aantal van die geleide natuurwandelingen bezocht worden. Onder de deskundige begeleiding van de ervaren natuurgidsen verken je met volle respect voor de natuur de ongereptste stukjes van onze natuur.
De natuurgidsen van de vereniging brengen de deelnemer op ongekende plaatsjes en geven ruime uitleg over de aanwezige natuur en het landschap. Voor de leek gaat een totaal nieuwe en boeiende wereld open, waarin altijd wel iets nieuws te ontdekken of te beleven valt.

Geleide natuurwandelingen voor groepen
Natuurpunt Knokke-Heist organiseert evenwel niet enkel geleide natuurwandelingen voor het grote publiek. Groepen die wensen kennis te maken met de natuur in de ruime omgeving van Knokke-Heist, doen er best aan om een geleide wandeling aan te vragen. Een van de natuurgidsen verzorgt dan een onvergetelijke tocht door jouw uitverkoren gebied. Onder de rubriek ‘activiteiten – wandelingen op aanvraag’ op de afdelingswebsite lees je wie je kunt contacteren voor een wandeling op aanvraag.

In Knokke vinden we volgende natuurreservaten:

Park 58

Sint-Donaaspolder