Vallei van de Kerkebeek

In 2011 kocht Natuurpunt Zedelgem een weiland aan langs de middenloop van de Kerkebeek in Loppem. Met dit natuurgebied wenst Natuurpunt een stapsteen voor natuur te realiseren langs de Kerkebeek.

Toegankelijkheid

Dit gebied is niet opengesteld voor het publiek.

Beschrijving van het natuurgebied

De Vallei van de Kerkebeek situeert zich aan de rechteroever van de Kerkebeek, ter hoogte van Loppem, en ligt tussen de bossen van het Vijverkasteel en de spoorlijn Kortrijk-Brugge. Het afstromingsgebied van de Kerkebeek komt grotendeels overeen met het grondgebied van de gemeente Zedelgem. Deze beek ontspringt op het plateau van Wijnendale, in Torhout en Aartrijke, op een hoogte van 35 m boven de zeespiegel. Het natuurgebied is gelegen op 6 m boven de zeespiegel. In regenrijke perioden zwellen de beken aan. Het gebeurt regelmatig dat de Kerkebeek buiten zijn oevers treedt. Maar de typische komgrond van de Kerkebeek zorgt ervoor dat het water tegengehouden wordt in tijden van overstromingen.

Dieren en planten

De poel die werd gegraven, biedt een thuis voor tal van amfibieën, zoals padden, kikkers en salamanders, en ook voor tal van insecten, zoals libellen. 

Natuurbeheer

Om de soortenrijkdom te vergroten werd er een poel gegraven. Er werd een bos, van het type elzenbroek, aangeplant, voornamelijk bestaande uit zwarte els, met in mindere mate ook tweestijlige meidoorn, ratelpopulier, lijsterbes, fladderiep, hazelaar en Gelderse roos. De meer open delen worden gemaaid.