De Pilse

DePilseDe Pilse (1.2 ha) is een klein moerasgebiedje dat net buiten de dorpskern van Zedelgem ligt. Het gebied bestaat uit een moeras, een nat en droog graslandje en een poel. In de winter doet het gebied ook dienst als waterbuffer en zorgt er zo voor dat de nabijliggende huizen droog blijven.

Het moeras ligt ongeveer één meter lager dan de omliggende gronden en is wellicht ontstaan toen er klei uit de bodem is gehaald voor het bouwen van de Sint-Laurentiuskerk.

Er zijn 3 soorten biotopen aanwezig in het gebied. Aan de oostzijde is er een nat grasland waar in het voorjaar de Koekoeksbloem en de Pinksterbloem het landschap kleuren. In het midden van het gebied is er een poel waar Gele waterkers voor de sfeer zorgt. Het is ook een geschikte plaats voor amfibieën, zoals de Alpenwatersalamander en de Bruine en Groene kikker. Aan de westkant ligt dan een moerasachtig gedeelte, het ideale biotoop voor allerlei waterinsecten en libellen. In het moeras groeien ook water minnende bomen, zoals Wilg, Els en Berk.

Door de aanwezigheid van kwelwater (water die uit de bodem omhoog komt) komen ook tal van interessante planten voor. Waar het kwelwater boven komt, groeit Waterviolier, spoedig vergezeld door Gele lis, Gele waterkers en Blaartrekkende boterbloem. In het natte grasland komt er Dotterbloem, Echte koekoeksbloem en Pinksterbloem voor. In het moeras komt dan weer vooral Stijve zegge voor met hier en daar een klein stukje Holpijp, Grote lisdodde, Kleine egelskop, Blaaszegge en Echte valeriaan.

Het gebied is toegankelijk, maar niet gemakkelijk bereikbaar. In natte periodes staat het grote deel van het gebied blank, waardoor het niet aangenaam is om te wandelen. Er is echter een knuppelpad aangelegd waardoor het gebied het hele jaar door toegankelijk is.