Schobbejakshoogte

schobbejakshoogte2

De Schobbejakshoogte (6 ha) is een stuk heide, gelegen bij het bosgebied Ryckevelde in Sint-Kruis. Het is een landduin  dat in de jaren ‘50 gedeeltelijk afgegraven werd, wat de vochtige heidevegetatie ten goede kwam.  Tot de jaren ’60 werd het gebied gebruikt door  de Brugeoise, voor het uittesten  van de door hen gebouwde tanks, wat zorgde voor een sterke omwoeling van de bodem.

Nu is het een zeer bijzonder natuurgebied. Stuifzandgebieden zijn vrij zeldzaam in West- en Oost-Vlaanderen en dit unieke milieu herbergt een zeer grote diversiteit aan planten-, zwammen- en diersoorten. Zo komen er Struikheide, Dwergviltkruid, Klein tasjeskruid, Liggende vleugeltjesbloem, Mannetjesereprijs,  Grote Bremraap, …  , maar ook Veldspitsmuis, Schavertje , Zwervende Pantserjuffer,…  voor. Onregelmatig wordt er ook nog Hazelworm waargenomen. De kleine populatie Bruine eikenpage stierf helaas enkele jaren geleden uit, waarmee mogelijk de laatste populatie van West-Vlaanderen verdwenen is. Enkele jaren terug werd de oppervlakte van het reservaat verdubbeld met herstel van heidebiotoop dankzij een live project.

Sinds de jaren 80 wordt het gebied beheerd door Natuurpunt. De Schobbejakshoogte is vrij toegankelijk en wordt begraasd door houtlandschapen.