De Wulgenbroeken

Wulgenbroeken1Dit vrij recent aangekochte gebied van zo’n 9 ha groot doet dienst als overstromingsbuffer voor Sint-Michiels. Door deze aankoop is de aaneenschakeling van Brugge met Oostkamp als woonzone vermeden en is dit open gebied gevrijwaard.

Dit gebied wordt beheerd met het oog op een bloemrijk grasland met een groot potentieel voor amfibieën, libellen en vlinders.

Een deel van het gebied wordt begraasd met runderen en een ander deel wordt beheerd als natte hooiweide door een landbouwer. Ook wordt de bemesting verminderd zodat er een gevarieerde flora ontstaat.