Richtlijnen voor auteurs

Inzendingen voor De Spille mogen bezorgd worden aan despille@natuurpuntbrugsommeland.be.

Afdelingsartikels mogen bezorgd worden aan de afdelingsredacteurs:
Beernem: Rony Vanhoudenhove
Blankenberge: John Van Gompel
Brugge: Johan Opsomer
Damme: Martin Verbeke
De Haan: Marc Janssens
Jabbeke: Marleen Vanden Broucke
Knokke-Heist: Bart Denys
Oostkamp: Jurgen De Meyere
Zedelgem: Mathias Vandenbulcke
Gulke Putten: Christine Verscheure
Vogelwerkgroep Mergus: Machteld Kaesemans
Brugse Mycologische Werkgroep: Martine Van Audenhoven
Natuur.Fotografen Brugs Ommeland: Marc Nollet
Vleermuizenwerkgroep: Bob Vandendriessche

Artikels voor het algemeen nieuws mogen voorgelegd worden aan de hoofdredacteur en het secretariaat via despille@natuurpuntbrugsommeland.be.

Teksten:  Elke afdeling en werkgroep is vrij de eigen pagina’s in te vullen volgens onderstaande afspraken. Voor het algemeen nieuws en teksten van meerdere pagina’s vragen we om steeds te overleggen met het secretariaat en de hoofdredacteur. Alle ingezonden teksten worden worden taalkundig gecorrigeerd en eventueel naar inhoud beoordeeld.

Voorwoord: 3200 tekens
1/6 pagina: 900 tekens
1/3 pagina: 1800 tekens
1/2 pagina: 2700 tekens
2/3 pagina: 3200 tekens
1 A4:            4000 tekens
(telkens met foto’s)

Bij  grote teksten van (minstens) 1 pagina worden er steeds minstens 2 bijpassende foto gevraagd. Bij kortere teksten ontvangen we graag minimum 1 foto.

Foto’s:  Een foto moet ongeveer 2Mb zwaar zijn, een voor de cover bedoelde foto 4Mb. (Voor drukwerk moeten alle afbeeldingen 300 ppi zijn, dit wordt door de redactie bekeken.)

Kalender:  Wat de aankondigingen in de kalender betreft, vragen we om de praktische info volgens een vast stramien te bezorgen. Voor de wervende tekstjes pleiten we ervoor om de teksten beknopt en ‘to the point’ te houden.

Elke aankondiging wordt volgens een duidelijke structuur opgesteld (met aandacht voor komma’s, punten,…) :
Dag datum: activiteit

Afspraak om x uur of x.xx  uur aan.., tot…

Meebrengen: x en y.
Info en organisatie: NP X: naam: tel en/of e-mail.

Woordje uitleg: Maximum 200 tekens (indien nodig, wordt dit door ons nog ingekort, afhankelijk van de ruimte).

Voorbeeld:

Zaterdag 6 september: muizen in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse polder, tot 22 uur.
Meebrengen: zaklamp, laarzen bij regenweer.
Info en organisatie: NP Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Met behulp van speciale muizenvalletjes proberen we de kleinste zoogdieren van de polder te zien te krijgen. Dwergmuis , dwerg- en waterspitsmuis zijn mogelijke toppers. Honden kunnen niet mee op deze wandeling.

Op deze manier maken we het werk van het secretariaat een pak lichter, waarvoor dank!