Richtlijnen voor auteurs

Artikels voor het algemeen nieuws mogen voorgelegd worden aan het kernteam van het tijdschrift via despille@natuurpuntbrugsommeland.be.

Teksten:  Elke afdeling en werkgroep is vrij de eigen pagina’s in te vullen volgens onderstaande afspraken. Voor het algemeen nieuws en teksten van meerdere pagina’s vragen we om steeds te overleggen met het secretariaat. Alle ingezonden teksten worden worden taalkundig gecorrigeerd en eventueel naar inhoud beoordeeld.

Voorwoord: 3200 tekens
1/6 pagina: 800 tekens
1/3 pagina: 1500 tekens
1/2 pagina: 2000 tekens
2/3 pagina: 3000 tekens
1 A4:            3500 tekens
(telkens met foto’s)

Bij  grote teksten van (minstens) 1 pagina worden er steeds minstens 2 bijpassende foto gevraagd. Bij kortere teksten ontvangen we graag minimum 1 foto.

Foto’s:  Een foto moet ongeveer 2Mb zwaar zijn, een voor de cover bedoelde foto 4Mb. (Voor drukwerk moeten alle afbeeldingen 300 ppi zijn, dit wordt door de redactie bekeken.)

Kalender:  Wat de aankondigingen in de kalender betreft, vragen we om de praktische info volgens een vast stramien te bezorgen. Voor de wervende tekstjes pleiten we ervoor om de teksten beknopt en ‘to the point’ te houden.

Elke aankondiging wordt volgens een duidelijke structuur opgesteld (met aandacht voor komma’s, punten,…) :
Dag datum: activiteit

Afspraak om x uur of x.xx  uur aan.., tot…

Meebrengen: x en y.
Info en organisatie: NP X: naam: tel en/of e-mail.

Woordje uitleg: Maximum 200 tekens (indien nodig, wordt dit door ons nog ingekort, afhankelijk van de ruimte).

Voorbeeld:

Zaterdag 6 september: muizen in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse polder, tot 22 uur.
Meebrengen: zaklamp, laarzen bij regenweer.
Info en organisatie: NP Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Met behulp van speciale muizenvalletjes proberen we de kleinste zoogdieren van de polder te zien te krijgen. Dwergmuis , dwerg- en waterspitsmuis zijn mogelijke toppers. Honden kunnen niet mee op deze wandeling.

Op deze manier maken we het werk van het secretariaat een pak lichter, waarvoor dank!

Redacteurs:
Beernem: Rony Vanhoudenhove
Blankenberge: John Van Gompel
Brugge: Wim Jans
Damme: Daniël Janssens
De Haan: Marc Janssens
Jabbeke: Marleen Vanden Broucke
Knokke-Heist: Bart Denys
Middelkerke: Dirk Vanhoecke
Oostkamp: Hugo Boden

Zedelgem: Rony Jacobs
Gulke Putten: Christine Verscheure
Vogelwerkgroep Mergus: Stefaan Anseeuw
Brugse Mycologische Werkgroep: Wim Jans
Natuur.Fotografen Brugs Ommeland: Marc Nollet
Vleermuizenwerkgroep: Bob Vandendriessche