Plaisiersbos

plaisiersbos 2Het Plaisiersbos (22 ha) is een restant van het vroegere, grotere boscomplex Bulskampveld. Het bos is ontstaan door de ontginning en bebossing van een vroeger aanwezig ‘veltgebied’. In de drevenstructuur kan je het patroon van deze ontginning nog duidelijk herkennen. Het bos is in de loop van de jaren in eigendom geweest van verschillende adellijke families en gebruikt geweest als kweekplaats van Fazanten en jachtgebied.

Net omdat het bos een hele tijd in privé-eigendom was, is het grotendeels vrijwaart gebleven van verdere verloedering en verkaveling. Hierdoor kon het bos zeer goed ontwikkelen en komen er heel wat oude bosplanten voor: Gewone salomonszegel, Speenkruid, Bosanemoon, Kleine maagdenpalm en Dalkruid.

Bij de inventarisatie van het bos werd het gekarakteriseerd door twee types: het eiken-beukenbos en het eiken-haagbeukenbos. Dit laatste is één van de meest soortrijke bostypes die er zijn en is dus zeker de moeite waard om te behouden. Karakteristieke bomen en struiken voor dit bostype zijn Veldiep, Meidoorn en Zwarte els. In het voorjaar komen soorten als Speenkruid en Bosanemoon tevoorschijn met ook een aantal groepjes Kleine maagdenpalm en Dalkruid. Dit bostype is zeer zeldzaam in onze streek en zorgt ervoor dat het Plaisiersbos van zeer groot belang is voor de natuurwaarde van onze streek.

Het beheer is procesgericht en verloopt in samenspraak met de Milieudienst van Zedelgem en het Regionaal Landschap Houtland. In enkele van de omliggende akkers werden poelen gegraven en het overblijvende grasland wordt twee maal per jaar gemaaid om een schraal grasland en een bloemenweide te krijgen. Dit alles leidt tot het in stand houden en verder verhogen van de natuurwaarde van dit gebied.

Het Plaisiersbos is het hele jaar toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel is aangeraden bij regenweer. Ook is er een wandeling die je langs de mooiste plekjes van het bos meeneemt. Voor meer informatie over deze wandeling, klik hier.