Plaisiersbos

Het Plaisiersbos is een gemengd loofbos in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Kom helemaal tot rust tijdens een wandeling door het gebied.

Toegankelijkheid
Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom aan de leiband.

Leuk voor kinderen
In de zuidoostelijke hoek van het Plaisiersbos ligt een speelzone.  Alle losse hout, aanwezig in de speelzone, kan gebruikt worden als spelelement of sjorhout.

Adres: Herderinnedreef, Zedelgem.

Beschrijving van het gebied
Plaisiersbos is een overblijfsel van een ooit veel grotere boszone, die er in de achttiende eeuw gekomen is na de ontginning van een ‘veltgebied’. In de drevenstructuur is nog duidelijk het damvormig patroon te herkennen van de ontginning.

Tot 1975 was het gebied eigendom van verschillende adellijke families. Daarna kwam het in handen van een fazantenkwekerij. Sporen daarvan zijn nog altijd aanwezig.

In 2000 werd het Plaisiersbos door de gemeente Zedelgem aangekocht. De plaatselijke Natuurpuntafdeling mocht het gebied beheren. Het grootste deel van Plaisiersbos is zuur eikenbos, met daarnaast op het noordoostelijke en natste deel van het gebied een heel interessant bostype, het eiken-haagbeukenbos. 

Vanaf de ingang aan de Bergenstraat is een bewegwijzerd wandelpad dat door het hele gebied slingert. Het wandelpad voert je langs talrijke pareltjes, waar je bovendien kan genieten van de soortenrijkdom van het natuurgebied.

Dieren en planten
Het hele natuurgebied heeft de kenmerken van een oud bos met veel voorjaarsbloeiers. Veelbloemige salomonszegel, speenkruid, bosanemoon en kleine maagdenpalm komen er veel voor. Daarnaast komen witte klaverzuring, dalkruid en bleeksporig bosviooltje eveneens voor. De lijst aan loofbomen is erg uitgebreid, denk maar aan beuk, eik, robinia, kastanje, lork, lijsterbes, spork, es, wilg, esdoorn, zwarte els, veldiep, ruwe berk en haagbeuk. Ook naaldbomen, zoals lork, grove den, zwarte den en douglas, zijn er verspreid aanwezig. In het assortiment struiken treffen we hop, vlier, hulst, kamperfoelie, hazelaar en Gelderse roos aan. Brede stekelvaren, dubbelloof, wijfjesvaren en adelaarsvaren zijn de aanwezige varens in de kruidlaag. Ook komen hier nagelkruid, gewone wederik, kale jonker en engelwortel voor.

Vossen, eekhoorns en bunzingen vertoeven graag in het gebied. Je hoort er verschillende soorten kleine zangvogels, waaronder gekraagde roodstaart, boomklever, grasmus, goudhaantje en zwartkop. Ook grotere vogels ontbreken niet. Groene specht, grote bonte specht, gaai, buizerd, torenvalk, boomvalk en houtsnip komen er voor. Aan de randen van het gebied kan je regelmatig patrijzen spotten.

Natuurbeheer
Het gevoerde beheer is procesgericht en verloopt in samenspraak met de Milieudienst van de gemeente Zedelgem en het Regionaal Landschap Houtland. Om de natuurwaarde van het gebied te verhogen, werden in een eerste fase oude populieren gekapt. Op een nabijgelegen akker, die de gemeente kon aankopen, werden drie poelen gegraven. Een samenwerking met de Gezinsbond leidde tot het aanplanten van een geboortebos. Bij een nieuwe geboorte kan er telkens een nieuwe boom worden aangeplant. Een stuk weiland van 4 hectare werd omgevormd tot een gebied in mozaïekstructuur. Er werden nog eens vier poelen gegraven, die samen met de voorgaande erg belangrijk zijn voor de populatie amfibieën. Er werden eilandjes van nat en droog bos voorzien en langs de wegranden werd een strook struweel aangeplant. Het overblijvende grasland wordt als open ruimte bewaard en tweemaal per jaar gemaaid. Op termijn moet dat leiden tot schraal grasland en een bloemenweide.