De Spille 2020

Neem deel aan onze wedstrijdvraag:

De Zwinuitbreiding, waardoor sinds 2019 de oppervlakte van slikken- en schorrenhabitat in het Zwin sterk werd uitgebreid, heeft in het eerste anderhalf jaar van haar bestaan al aangetoond dat ze een grote meerwaarde is voor de natuur in het Zwin. Zo vestigde zich in 2019 een broedvogelsoort in de Zwinuitbreiding waarvan het al sinds 2000 geleden was dat ze nog in het Zwin gebroed had! Het is een soort die zeer typisch is voor dynamische kusthabitats. Helaas is de soort zeer sterk achteruit gegaan, en is ze de laatste jaren een zeer zeldzame Belgische broedvogel geworden, dus de terugkeer naar het Zwin is een heuglijk feit.

Om welke soort gaat het? Visdief – zwartkopmeeuw – lepelaar – strandplevier of kleine zilverreiger?

Mail je antwoord voor 30 november naar ans.dewolf@natuurpunt.be en win twee gratis tickets voor het Zwin Natuur Park!