De Spille ontvangen?

De Spille ontvangen?
Driemaandelijks publiceert de regionale vereniging Natuurpunt Brugs Ommeland het tijdschrift De Spille. Als lid van Natuurpunt Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Gulke Putten, Jabbeke, Zedelgem en Oostkamp ontvangt u dit tijdschrift automatisch.
Bent u geen lid, maar wenst u De Spille toch te ontvangen?
Schrijf dan 8 euro over op het rekeningnummer van Natuurpunt Brugs Ommeland

BE26 6528 3308 8929
BIC: HBKA BE 22
Beenhouwersstraat 7, 8000 Brugge
met vermelding van uw naam en adres.

Heeft u betaald voor De Spille, maar een of meerdere nummers niet ontvangen?
Contacteer dan zeker het secretariaat, zodat we uw gegevens opnieuw kunnen ingeven: ans.dewolf@natuurpunt.be.

Bedankt!