Doeveren

doeveren 2Het natuurgebied Doeveren met zijn 63 ha bos, heide en door dreven begrensde grasland vind je op de grens van Zedelgem en Oostkamp. De laatste Atlantische heiderelicten die je in deze zone aantreft, maken het veldgebied het beschermen waard.

Doeveren is een voormalige adellijke eigendom die aan de noordkant omsloten wordt door Merkemveld. Aan de oostkant ligt het oostelijk deel van Doeveren goed ingebed in de bossen van adellijke Oostkampse heren en het Kampveld. De bos- en landbouwpercelen werden vanaf 2003 door Natuurpunt verworven. Later gaf de gemeente Zedelgem nog enkele hectaren aansluitend in beheer.

In 2008 werd aangevangen met de éénmalige inrichting van het gebied. Na een weldoordachte omschrijving van de doelstellingen is gestart met de omvorming van ecologisch minder waardevolle percelen naar zones met meer diversiteit. Monotone bossen worden structuurrijk, hooilanden verschralen door maaibeheer en de heide herstellen we waar het kan. In de centrale graslanden is een ruim ‘ven’ gegraven om het waterleven tot in het hart van het gebied te brengen.

Leuk voor wandelaars is dat het gebied wordt begraasd door de sympathieke, krullige Gallowayrunderen. Ze worden ingezet als nabegrazers op de hooilanden en blijven daar de hele winter. Ook in de bospercelen leveren de grote grazers belangrijk werk. Ze gaan een al te grote verbossing tegen van de open heiderelicten en houden de gedunde bospercelen vrij, waardoor nieuwe kiemers kansen krijgen.

Een belangrijke beheersmaatregel in Doeveren is de bestrijding van schadelijke, exotische planten en boomsoorten. Deze zogenaamde exotenbestrijding viseert vooral de Pontische Rhododendron en de Amerikaanse Eik. Beiden soorten verhinderen een natuurlijke opbouw van het bos-ecosysteem door hun woekerend karakter en slecht verteerbare bladafval.

Wandelaars en recreanten zijn altijd welkom in Doeveren. Bewegwijzerde paden (2 en 3.5 km) laten je de mooiste hoekjes van het reservaat zien. Kinderen kunnen vrij rennen over de struinpaden die door de graslanden slingeren. Een paar laarzen zijn wellicht handig in het winterhalfjaar. Fietsen en loslopende honden zien wij en de runderen liever niet.

Doeveren kan nu reeds een paar jaar genieten van de omvormingen die hebben plaatsgevonden. Het dieren- en plantenleven wordt door ons nauwlettend opgevolgd om de gevolgen van de beheersmaatregelen in kaart te brengen. Vegetatie, vlinders, vogels, reptielen en zoogdieren worden in zo hoog mogelijke mate gemonitored, om indien nodig bij te sturen. We zijn in het bijzonder trots op de aanwezigheid van onze zogenaamde ‘doelsoorten’. Rode Dopheide, Kleine Zonnedauw, Ree, Boommarter, Zwarte Specht, Boomvalk en Wespendief zijn maar een greep uit de lijst.