Geef jij ook zwaluwenbroedgevallen door?

Mogen we op jullie medewerking rekenen om de zwaluwenpopulaties in de ruime Brugse regio in kaart te brengen en te beschermen?

Zwaluwen behoren tot de bekendste vogels in de regio. Hun leefwijze dicht bij de mens draagt daar veel toe bij. Zo broeden vrijwel alle huis-, boeren- en gierzwaluwen in of op gebouwen. Het zijn tevens nuttige dieren: ze houden insecten weg en dat is ook voor de landbouw meegenomen. Verder is hun trekgedrag legendarisch: het zijn kleine vogels die elk jaar duizenden kimometers afleggen en in grote groepen ‘op draden’ voorverzamelen om verder naar Afrika te vliegen. Daarenboven zijn het buitengewoon behendige, zelfs acrobatische vliegers.

De situatie van alle soorten zwaluwen was tot voor een paar jaar echt rampzalig te noemen.

De aantallen gingen in 10 jaar tijd in de ganse regio met minstens 50% achteruit. Onderzoek en steunmaatregelen waren dus meer dan nodig om de zwaluw niet te laten verdwijnen.

In veel gemeenten werd een subsidiesysteem goedgekeurd waarbij inwoners die goede zorg dragen voor ‘hun’ nesten beloond worden. In onze regio is dat o.a. het geval in Groot-Brugge, Groot-Jabbeke en Knokke-Heist.

Om de vogels te kunnen beschermen moeten we weten waar ze broeden en daarvoor rekenen we op jullie medewerking. Op de startpagina van de www.mergus.be -website staat een link: “zwaluwenbroedgevallen ingeven”. Klik op deze link, een invoerscherm komt tevoorschijn. Nu kan je de exacte locatie ingeven en wij kunnen gaan beschermen. Alle soorten mogen ingegeven worden dus: boeren-, huis-, oever- en gierzwaluw.

Met dank bij voorbaat voor het doorgeven.

Nog vragen: mail naar frank.descheemaeker@skynet.be

Emmanuel Crul

Willy Vermeersch

Frank De Scheemaeker